އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށް މުސްލިމް އަންހެނުން ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާއިރު ކައިރީގައި ޤުރްއާން ކިޔަވައިލަން ވެސް ތިބިއަ ނުދޭ!

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށް މުސްލިމް އަންހެނުން ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާއިރު ކައިރީގައި ޤުރްއާން ކިޔަވައިލަން ވެސް ތިބިއަ ނުދޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށް މުސްލިމް އަންހެނުން ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާއިރު ދޮރާށި ކައިރީގައި ޤުރްއާން ކިޔަވައިލަން ވެސް ތިބިއަ ނުދީ ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ. 

އެހެންކަމާއިއެކުވެސް މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުލައެވެ. މުސްލިމުންގެ 3 ވަނަ ޙަރަމްފުޅަކީ އެމީހުންނަށް ވެސް ވަދެ އަޅުކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. ޙަރަމްފުޅުން އެމީހުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދަން ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

ޝަހީދުކޮށްފާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ބިރެއް ނެތިއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް