އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މި ވަގުތީ ގޯތީގައި، ކާފަރުން އަތުން ލާރި ހޯދަން ހެއްދެވި ފަރާތަށް ކާފިރުވާ މީހަކަށްވުރެ އަބާޖަވެރިއަކީ ކާކުތޯ؟: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

މި ވަގުތީ ގޯތީގައި، ކާފަރުން އަތުން ލާރި ހޯދަން ހެއްދެވި ފަރާތަށް ކާފިރުވާ މީހަކަށްވުރެ އަބާޖަވެރިއަކީ ކާކުތޯ؟: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

"ދުނިޔެއަކީ ތިމާ އަބަދަށް ދިރިއުޅެން އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ. މި ވަގުތީ ގޯތީގައި، ކާފަރުން ރުއްސަންވެގެން، ކާފަރުން އަތުން ލާރި ހޯދަންވެގެން ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ކާފިރުވާ މީހަކަށްވުރެ އަބާޖަވެރިއަކީ ފަހެ ކާކުތޯއެވެ؟ މަރުވުމަކުން އަދި ނުނިމޭނެއެވެ. އެއީ ފެށުމެކެވެ. އެމްޑީއެން އުވާލާށެވެ!"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް