އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސަލީބް ޖަހާފައި ހުންނަ ފޭރާމުން ހެދުން ލުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ސަލީބް ޖަހާފައި ހުންނަ ފޭރާމުން ހެދުން ލުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

"ސަލީބް ޖަހާފައި ހުންނަ ފޭރާމުން ހެދުން ލުމަކީ، ޞަލީބު ޖަހާފަ ހުންނަ ހެދުން ލުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ހެދުން، ފޮތި ފަދަ ތަކެތި އިޚްތިޔާރުކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ." ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު  

ދާދިފަހުން ސްރީލަންކާގެ ފިހާރައަކުން ގަނެގެން ބައަކު މީހުން ގެނައި ފޮތީގައިވެސް ވަނީ މިފަދަ އިސްލާމް ދީން ހުއްދަ ނުކުރާ ބައެއް ތަކެތި ކުރަހައިފައެވެ. އެމީހުން ފޮތިގަތީ ޑިޒައިނަށް އެވަރަށް ބަލައިފައެއް ނޫނެވެ. އެނގުނީ ފަހަންވެސް ގެންދިއަ ފަހުންނެވެ. 

ވީމާ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ފާހަގަކުރައްވާފައި އެވަނީ ހެދުން ނުވަތަ ފޭރާން ގަންނައިރު މިފަދަ ކަންކަމަށް ވިސްނައިގެން އިޚްތިޔާރުކުރުމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


44%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް