އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްޑީއެން ދިފާޢުކުރަމުން ގޮސް މިހާރުވެސް ބައަކު ބޭޒާރުވެއްޖެ! އިސްލާމް ދީން މުގުރައެއް ނުލެވޭނެ! އިންޝާ ﷲ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އެމްޑީއެން ދިފާޢުކުރަމުން ގޮސް މިހާރުވެސް ބައަކު ބޭޒާރުވެއްޖެ! އިސްލާމް ދީން މުގުރައެއް ނުލެވޭނެ! އިންޝާ ﷲ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެމްޑީއެން ދިފާޢުކުރަމުން ގޮސް އެފިކުރުގެ ބައެއް މީހުން މިހާރުވެސް ވަނީ ބޭޒާރުވެފައި ކަމަށާއި ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީން މުގުރައި ނުލެވޭނެ ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ ބައެއް މީހުން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި އެމްޑީއެން ފިކުރު ފަތުރަން ކަމަށާއި އެ ފިކުރުގައި އޮންނަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކަށް ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅެން އެއްވެސް ބައަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ ކަމަސްވެސް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

"އިސްލާމް ދީނާ ކުޅެން އެއްވެސް ބައަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ! ބައެއް މީހުން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި އެމްޑީއެން ފިކުރު ފަތުރަން. އެ ފިކުރުގަ އޮންނަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކަށް ގޮންޖެހުން. އެމްޑީއެން ދިފާޢުކުރަމުން ގޮސް މިފިކުރުގެ ބައެއް މީހުން ވަނީ ބޭޒާރުވެފަ. އިސްލާމް ދީން މުގުރައެއް ނުލެވޭނެ! އިންޝާ ﷲ."  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


29%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
17%
އޯކޭ
52%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް