އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހައިޖެކްކޮށްގެން ކޮމިޓީ ނަމުގަ ރިޕޯޓް ނެރެ، ޕާޓީ މީހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފަ ދޮގު އުފައްދައިގެން ސަލަފް ފްރޭމް ކުރުމަކީ ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ހައިޖެކްކޮށްގެން ކޮމިޓީ ނަމުގަ ރިޕޯޓް ނެރެ، ޕާޓީ މީހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފަ ދޮގު އުފައްދައިގެން ސަލަފް ފްރޭމް ކުރުމަކީ ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ހައިޖެކްކޮށްގެން ކޮމިޓީ ނަމުގައި ރިޕޯޓް ނެރެ، ޕާޓީ މީހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައި ދޮގު އުފައްދައިގެން ސަލަފް ފްރޭމް ކުރުމަކީ ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

"ހައިޖެކްކޮށްގެން ކޮމިޓީ ނަމުގައި ރިޕޯޓް ނެރެ، ޕާޓީ މީހާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައި، ސަލަފް ފްރޭމް ކުރަނީ ދޮގު އުފައްދައިގެންނެވެ. މިއީ ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެކެވެ. މީހުން ފްރޭމް ކުރަނީ ސީދާ އަނދިރިއަނދިރިންގެ އޯޑަރަށެވެ. މި ވާނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފެވެ. އެމްޑީއެން ބާގައިގެ މީހުންނަށް ކާމިޔާބީއެއް ނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ"—ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް