އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހުރިހާކަމެއް އެނގޭ ކަމަށާ އިތުރަށް އުނގަންނައިދޭން ނޫޅެން ބުނުމަކީ ޖާހިލުކަމުގެ ޢަމަލެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ހުރިހާކަމެއް އެނގޭ ކަމަށާ އިތުރަށް އުނގަންނައިދޭން ނޫޅެން ބުނުމަކީ ޖާހިލުކަމުގެ ޢަމަލެއް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

"އެއްވެސް މީހަކު ތިމާއަށް ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭކަމަށް (ދީން ނުކިޔެވި ނަމަވެސް) ދީން ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ބުނެ، ދީން އުނގަންނައިދޭން ނުއުޅޭށޭ ބުނާނަމަ އެއީ ޖާހިލުކަމުގެ ޢަމަލެކެވެ. 

އެފަދަ މީހުން ފުރަތަމަވެސް ވީ ތިމާއަށް ނުއެނގޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު އޮތީ ދަސްކުރުމެވެ. ނުއެނގޭ ނަމަ މުހިންމީ ފަސާދަނުކޮށް ހަނުހުރުމެވެ." –ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

4 މަޖްހަބުގެ އިމާމުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ ބޮޑެތި އިމާމުންނާއި އެންމެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިން ވެސް އަވަހާރަވުމަށް ދާންދެން ގެންދެވީ އުނގެނިވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުންނެވެ. ދުވަހަކުވެސް މިހުންނެވީ ހުރިހާ ކަންކަން އުނގެނިވަޑައިގެން ކަމަށާއި އިތުރަށް އުނގަންނައިދޭން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
60%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް