އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހިމަބިހި ޖެހުނު ކުއްޖާއަށް ވަނީ އެހެން ވެކްސިންތައް ޖަހާފަ! ނުޖެހި ވަނީ މީސްލްސް ވެކްސިން!

ހިމަބިހި ޖެހުނު ކުއްޖާއަށް ވަނީ އެހެން ވެކްސިންތައް ޖަހާފަ! ނުޖެހި ވަނީ މީސްލްސް ވެކްސިން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ނުފެންނަތާ 4 ވަރަކަށް އަހަރަށްފަހު ބަލިޖެހި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެހެން ވެކްސިންތައް ދީފައިވާ ކުއްޖަކަށް ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާއަށް ނުޖެހި ވަނީ ހަމައެކަނި މީސްލްސްއަށް ޖަހާ ވެކްސިންކަމަށް މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ކުއްޖާއަށް ނުދެވި ވަނީ ހަމައެކަނި މީސްލްސްގެ 2 ޑޯޒް ކަމަށެވެ. 

މިއަދުނޫހުން އެކަން ކަށަވަރުކުރީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅުހަދާ ކަމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާތީ މިއީވެސް އެފަދަ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ދަރިއެއްކަން ބެލުމަށެވެ. 

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ހިމަބިހި ޖެހިފައިވަނީ އުމުރުން 3 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކަމަށެވެ. 

އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި ދޫކޮށްލީ އެ ކުއްޖާގެ ގައިން އެހެން މީހެއްގެ ގައަށް ނާރާނެކަން ކަށަވަރުވުމުން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗާއި ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް