އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މި 3 ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންގައި ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ކިތަންމެ ގިނަ މަދަރުސާތަކަކަށް ދަރިފުޅު ފޮނުވިއަސް ޙަޤީޤީ ފާސްވުމެއް ނުވެއެވެ!: ޝައިޚް ޝާފިޢު

މި 3 ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންގައި ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ކިތަންމެ ގިނަ މަދަރުސާތަކަކަށް ދަރިފުޅު ފޮނުވިއަސް ޙަޤީޤީ ފާސްވުމެއް ނުވެއެވެ!: ޝައިޚް ޝާފިޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

"ތިބާގެ ރައްބަކީ ކޮން ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ؟

ތިބާގެ ދީނަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ތިބާގެ ނަބިއްޔާއަކީ ކޮން ބޭކަލެއް ހެއްޔެވެ؟" 

މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭ އިމްތިޙާނަށް ތިބާގެ ދަރިފުޅު ތައްޔާރުކޮށްގެން މެނުވީ، ދުނިޔެމަތީގެ ކިތަންމެ ގިނަ މަދަރުސާތަކަށް އެދަރިފުޅު ފޮނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ޙަޤީޤީ ފާސްވުމެއް ނުވެއެވެ."


--الشيخ محمد شافع
#SheikhShafiuQA

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް