އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއުޅެނީ ﷲ ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުން ލައްވައި ދަރުސް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު ބާރަށް ކުރިއަށް ޖައްސަން!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

މިއުޅެނީ ﷲ ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުން ލައްވައި ދަރުސް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު ބާރަށް ކުރިއަށް ޖައްސަން!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއުޅެނީ ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލު ނުކުރާ ކާފިރުން ލައްވައި ދަރުސް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު ބާރަށް ކުރިއަށް ޖައްސަން ކަމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ތުހުމަތު ކުރައްވަިފިއެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެއްވިއިރު އައްޑޫސިޓީގައި ތިއްބެވި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އިމާމުންނާއި އިނގިރޭސި ސަފީރު ވަނީ މިހާރުވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި ކުރެއްވި ކަމެއް ކުރައްވައިފައެވެ.

"ލާދީނީ ހެޑް އަންގާ ގޮތަކަށް ނޫން ޤައުމުގެ ކަންކަން ހިންގަން ޖެހޭނީއަކީ! އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިބޭފުޅުން މިއުޅެނީ ދަރުސް ދޭން މޯދީ އާ ބްރޭންސަން މާލެ ނުގެނެވިގެންހެން. ބައެއް ކަނު ލޯބި ޖެހިފައިވާ މީހުން އޭނާ ދައްކާ ކޮންމެ ކޮޔަ ވާހަކައަކަށް ސަނާ ކިޔަސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން އެނގޭ!"—ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
56%
އޯކޭ
12%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް