އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ!

ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރޭގަނޑު 8.30 ގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ "ތިބާ ﷲ އާ ދުރުކޮށްލީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟"

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް