އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އައްޑޫ ސިޓީގަ ހިނގާކަމަށް މިފެތުރެނީ ބިރުހުރި ކަމެއްގެ ޚަބަރު!

އައްޑޫ ސިޓީގަ ހިނގާކަމަށް މިފެތުރެނީ ބިރުހުރި ކަމެއްގެ ޚަބަރު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

"ރާވައިގެން ސެކިއުލަރިޒަމްގެ އޮށް މިޤައުމުގަ އިންދާފަ، އެ ގަސްތަކަށް ފެންދީ ބޮޑުކުރަން ރާއްޖެ ގެނެސްގެންއުޅޭ Qualliam ކިޔާ ބަޔަކުދަނީ އައްޑޫސިޓީގައި ރައްޔިތުންގެމެދުގައި އިސްލާމްދީނާއިމެދު ނަފްރަތު އުފެދޭގޮތަށް ސެމިނާރތަކެއް ބާއްވަމުން. 

މިހާރުން މިހާރަށް މިކަންހުއްޓުވާ، މި ބައިގަނޑު ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށްގޮވާލަން!!

ނޯޓް: އަހަރެން ހަރުކަށި ފިކުރާއި ދެކޮޅު އަދި ހަމަ ލާދީނީ ފިކުރާއިވެސް ދެކޮޅު!!" 

މިއީ މީގެ 16 ގަޑިއިރު ކުރިން ޢަބްދުﷲ ޝިފާން ކިޔާ ބޭކަލަކު އޭނާގެ ފޭސްބުކުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެކެވެ.

މިޕޯސްޓާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަދައިގެންފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރު ފޯނު ނުނަގްވާތީ ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. 

ޢަބްދުﷲ ޝިފާންގެ ޕޯސްޓް ވިދާޅުވުމަށް:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް