އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙީލަތްތެރިކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާމެދު ސަމާލުވެ ތިބެން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ޙީލަތްތެރިކަމާއެކު އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާމެދު ސަމާލުވެ ތިބެން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

މަކަރުވެރިކަމާއި ޙީލަތްތެރިކަމާއިއެކު އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއިމެދު ސަމާލުވެ ތިބުމަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

"އިސްލާމް ދީނަށް އިޙްތިރާމްކުރާކަމަށް ބުނަމުން އެދީނުގެ އަސާސްތަކާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއިމެދު ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ ތިބެން ޖެހެއެވެ. ޙީލަތްތެރިކަމާއި މަކަރުވެރިކަމާއިއެކު މިމީހުންގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމީ ޘަޤާފީ ފޭރާން ފުނޑައިލުމެވެ." –ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ދިވެހިރައްޔިތުން އިސްލާމް ދީނާއި ދުރުކުރަން ފައުޅުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ކަނޑުއަޑީގައި އަޅާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ކެސިނޯ ބޮޑުމޮހޮރާގައި އަޅާނެ ކަމުގެ ޚަބަރުތަކެއްވެސް މިހާރުވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް