އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބަލަބަލައި ހުއްޓައި އެއަރަނީ ހަ ލައްކައަށް! އަޅަމެން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވެވޭނެ ފަރާތެއް ﷲ ފިޔަވައި ނެތް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ބަލަބަލައި ހުއްޓައި އެއަރަނީ ހަ ލައްކައަށް! އަޅަމެން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވެވޭނެ ފަރާތެއް ﷲ ފިޔަވައި ނެތް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

"ބައްލަވާ! ބަލަބަލައި ހުއްޓައި އެއޮށް 600،000 އަށް އަރަނީ! ސުބްހާނަﷲ!"

" ޔާ ﷲ! އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން ސަލާމަތް ނުކުރައްވައިފިނަމަ ދެން އަޅަމެން ސަލާމަތްކުރާނޭ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ!" –ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މިވަގުތާއި ހަމައަށް ދުނިޔޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ ވަނީ 597,458 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27,370އަށް އަރައިފައެވެ. 436,715 މީހުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ޝިފާ ލިބިފައިވަނީ 133,373މީހުންނަށެވެ.

މި ހިސާބުތަކަށް ޝިފާ ލިބުނު މީހުންގެ ނިޞްބަތުން ބަލައިފިނަމަ ޝިފާ ލިބުނު 5 މީހަކަށް މީހަކު އެވަނީ މަރުވެފައެވެ. ދުނިޔެއަށް އަލްވިދާޢު ކިޔަމުންނެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް