އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގަ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގަ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކް އަލައިގެން ނުކުތުން މަޖުބޫރު ކަމަކަށް ހަދައި މާސްކް އަޅައިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ. ވެރިރަށް ދިއްލީގަ އާއި މުމްބާއީގައިވެސް އެކަން ވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ.

އިނޑިއާގައި މިހައިތަނަށް ވަނީ 6,725 މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ޖެހިފައެވެ. 227 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިންޑިއާއަކީ އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ގެންދާތީ ވަރަށް ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން އެބަތިއްބެވެ. ގިނަ ބައަކު ދަނީ ރާއްޖެ އަންނަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް