އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީވަނީ!

ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީވަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރޭ "ރާއްޖެޓީވީ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރާނެ ކަމަށާއި މީގެއިތުރުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީވުމަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޒަކާތު ފަންޑުން ހަރަދުކުރާ އަދަދު މުރާޖައާކުރާނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ މި ހަރަދުކުރީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް،ކަމަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު