އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްވާނީ ބާބްރީ މިސްކިތް ހުރިތަނުގަ ފައްޅިއެއް އެޅުމުން!: ބީޖޭޕީ

ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްވާނީ ބާބްރީ މިސްކިތް ހުރިތަނުގަ ފައްޅިއެއް އެޅުމުން!: ބީޖޭޕީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައިވާ ވީޑިއޯގައި އިންޑިއާގައި ވެރިކަންކުރާ ބީޖޭޕީގެ އެމްޕީ ކަސްކައުރު މީތާ އެބުނަނީ ކޮރޯނާއިން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނީ ބާބްރީ މަސްޖިދު ހުރިތަނުގައި ފައްޅިއެއް އަޅައިގެން ކަމަށެވެ. 

މިފަދަ އެތައް ބައިވަރު ހަޤީޤަތްތައް އެނގެމުންދާއިރުވެސް ރާއްޖެއިން މިބުނަނީ މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާ ވާހަތައް ކަމަށެވެ. މުސްލިމުންނާއި އިސްލާމް ދީނާއިމެދު މިފަދަ ވިސްނުމެއްގެ ބައަކު ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ސާބަހަށް އެއްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ކޮން ހަމައަކުންތޯ ވިސްނައިލަން މިއަދުވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


7%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް