އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދެ ހަފުތާއަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިފި!

ދެ ހަފުތާއަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ކުރިއަށް ދެ ހަފުތާއަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން ޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އަލުން ހުޅުވާލާފައިވީ ނަމަވެސް  ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ދެ ހަފުތާއަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ދެ ހަފްތާ އަށް މާލެ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސައި  އޮންލައިންކޮށް ފިލާވަޅުތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން މާލޭ ސިޓީ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި އަލުން ވަނީ ހުރިހާ ގްރޭޑަކަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








މޫސާ ވަހީދު