އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަގާމަށް އައިޝަތު ސާމިޔާ އައްޔަންކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަގާމަށް އައިޝަތު ސާމިޔާ އައްޔަންކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަށް އައިޝަތު ސާމިޔާ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

މި މަގާމަށް ސާމިޔާ އައްޔަން ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރުއްވަމުން ގެންދެވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމެވެ.

މީގެކުރިން ސާމިޔާ އަދާކުރެއްވި މަގާމުތަކުގެ ތެރޭގައި  ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރކަމާއި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ހެލްތު އިންފޮރމޭޝަން ޑިވިޜަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ހިމެނެއެވެ.

ސާމިޔާ ފުރަތަމަ އަދާ ކުރެއްވީ 1998 ވަނަ އަހަރު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު