އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާދަމާ ހެނދުނު ހަޔަކުން ފެށިގެން ފިހާރަތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދީފި

މާދަމާ ހެނދުނު ހަޔަކުން ފެށިގެން ފިހާރަތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މާދަމާ ހެނދުނު ހަޔަކުން ފެށިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ދީފިއެެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އާންމު ހިއްސަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިއަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި މާދަމާއިން ފެށިގެން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 6:00 އިން ރޭގަނޑު 9:30 އަށް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މީގެެ ކުރިން އޮތީ ފިހާރަތައް ހުޅުވަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހެނދުނު 9:30 އިން ރޭގަނޑު 9:30 އަށެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








މޫސާ ވަހީދު