އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އޭޑީކޭ އާއި ލަކްސް ރިސޯޓްސް އަދި ޓީއެމްއޭ ގުޅިގެން ވީއައިއޭ ގައި ކޮވިޑް ޓެސްޓަށް ޚާއްސަ ލެބޯޓަރީއެއް ހުޅުވައިފި

އޭޑީކޭ އާއި ލަކްސް ރިސޯޓްސް އަދި ޓީއެމްއޭ ގުޅިގެން ވީއައިއޭ ގައި ކޮވިޑް ޓެސްޓަށް ޚާއްސަ ލެބޯޓަރީއެއް ހުޅުވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

އޭޑީކޭ އާއި ލަކްސް ރިސޯޓްސް އަދި ޓީއެމްއޭ ގުޅިގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ކޮވިޑް ޓެސްޓަށް ޚާއްސަ ލެބޯޓަރީއެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އޭޑީކޭއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވީއައިއޭގައި ހުޅުވި ލެބްގެ ސަބަބުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ޓީއެމްއޭގައި ހުންނަ ލެބުން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިތުރުން ރިސޯޓުތަކުންނާއި ރަށްރަށުން ގެންނަ ސާމްޕަލް ވެސް އެއާޕޯޓްގެ ލެބޯޓަރީއަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

 ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2،000 ޕީސީއާރު ޓެސްޓް  މިލެބޯޓަރީއާއި އެކު މިހާރު  ހެދޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު