އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ސަލްމާން ޚާންގެ އިރުޝާދާއެކު ފެށި "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯވ"އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު އޮހެން ފަށައިފިއެވެ.

2019-01-22 23:43:27

ޚަބަރު

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ޗިލާރްވެސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކުން ފެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

 <...

Advertisement