- މުނިފޫހިފިލުވުން -

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލް ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރް ސިންގް، އިޓަލީގެ ލޭކް ކޯމޯ ގައި މިއަދު އިންޑިއާގެ ސަގާފީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފިއެވެ.

...

2018-11-14 00:00:00
ޚަބަރު

ސޮނާލީ އެނބުރި ފިލުމީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެއްޖެއެވެ.

ސޮނާލީ ނިއުޔޯކުގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަތާ މަސްތަކެއް ފާއިތުވެ ގޮސްފައި ވާއިރު، އޭނާ ދިޔައީ...

Advertisement