އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

މި 6 މީހުންނަކީ މިކުންފުނީގެ މުވައްޒިފުންގެ ގޮތުގައި ތިބެފައި ވަގަށް ފިލައިގެން ގޮސްފައިވާ ބައެކެވެ. އެމީހުން ފިލާފައިވަނީ އެމީހުންނާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި...

2021-07-29 23:25:05
ޚަބަރު

ބަޔާހި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯރޑުންނާއި ޙިއްޞާދާރުން ވަނީ އެކުންފުނި އުވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަށް ވަނީ ފާޠި...

Advertisement