އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ރާއްޖޭގެ ޞިއްހީ ނިޒާމު ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލުގައި އޮވެގެންވެސް މާތް ﷲ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ނިޢްމަތް ދިވެހިންނަށް ދެއްވަވައިފައެވެ. ޖިޒާމް ބައްޔާއި ފައ...

2020-04-26 00:44:03
ޚަބަރު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާއިން އެހީ ހޯދަމުން ގެންދަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ޓެސްޓް ކިޓާއި އެހެނިހެން ސާމާނުވެސް ހޯދަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. އިންޑިއާއަކީ ޗައިނާގެ 2 ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ހަތުރުކަމު...

Advertisement