އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ތ. ތިމަރަފުށީ ލުނބޯމާގޭ، 39 އަހަރުގެ އައިޝަތު މޫސާއަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި ދެކުދިންނާ އެކު އަމިއްލަ ރަށުގައި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންހެނެކެވެ. އޭރު އޭނާގެ ސިއް...

2024-03-17 02:46:30
ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހަށް ދެތިން ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، ނަފުސާމެދު ވިސްނާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރެވުނު ދުވަހެއް ހަނދާން އެބަހުރިބާވައެވެ. އަމިއްލަ ހަޔާތުގެ ހެވާއި ނުބައި އަމިއްލަ...

Advertisement