އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ދުނިޔޭގެ މިއަދުގެ ޙާލަތަށް ބަލައިފިނަމަ ކޮރޯނާ ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 434،834 އަށް އަރައިފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 19،636 އަށް އަރައިފައެވެ. 4 ދ...

2020-03-25 19:02:03
ޚަބަރު

އެންމެންނަށް ވެސް އިނގޭނޭ ފަދައިން މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާތެރިކަމަކީ، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލެވެ. ނޭވާލާންދަތިވެ، ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމ...

Advertisement