އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

ޒަވާޖީ ޙަޔާތް އުފާވެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާލުމުގެ ފުރުޞަތު އަނބިމީހާއަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް...

2020-01-13 05:47:25
ޚަބަރު

ރާއްޖެ ތެރޭ މީހުން މާލެ އަންނާތީ ވަރަށް ރުޅި އަންނަ ބައަކު މާލޭގައި އެބަ އުޅެއެވެ. އެހެންވީމާ އެމީހުންނަށް މާލެ އަންނަން ނުޖެހޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭށެވެ! އެކަން ކުރަން މާލޭ މީ...

Advertisement