އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ރިޕޯޓް -

1988 ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ހިފަން ދިވެހިންގެ ބައަކާއި އުމާ މަހޭޝްވަރަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދޭނީ އެކަމުގެ ތަޙްޤީޤަށް ތަމަޅަބަހުން ނަގާފައިވާ ބަޔާންތައް އިންޑިއާ ނޫން ބައަކ...

2020-11-02 22:08:50
ޚަބަރު

"މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ ޚަބަރަކީ އުދައެރުމުން ސަލާމަތްވާން ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ ކަންކަމުގެ ޚަބަރުތަކެވެ. ކިޔައިލާއިރު ހާމަކޮށްފައި ހުންނަނީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވެގެން އަރާ...

Advertisement