މުނިފޫހިފިލުވުން

އަނަންދު ރާއީއާއި ޝާހުރުޚް ޚާންގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ 'ޒީރޯ'

08 months 3 weeks ago

ޑައިރެކްޓަރު އަނަންދު ރާއީއާއި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ޝާހުރުޚް ޚާން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ނަމަކީ…

އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީއަށް ވަރުން ރާއްޖޭގައި

08 months 3 weeks ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށްޓަކައި އެންމެ ގިނައިން އަންނަ އެއް މަންޒިލަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކެވެ. އެ ގޮތުން ބޮލީވުޑްގައި ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ…

ޖިންނި އަވަލި އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ!

08 months 4 weeks ago

"އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މަރުވިފަހުން މިހާރު ފަސް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކު ކޮއްކޮ މަރުވި ގޮތް އަދިވެސް އަހަރުމެންގެ ހިތަކުން ފިލައިގެން ނުދެއެވެ.

އަހަރެން އެންމެ…

''ޕަދުމާވަތީ'' ފިލްމު ''ޕަދުމާވަތް'' ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްގެން އަޅުވަން ހުއްދަދީފި

08 months 4 weeks ago

ކުރިން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނެރެން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސަންޖޭލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމު 'ޕަދްމާވަތީ' ގެ ނަން، 'ޕަދްމާވަތް' އަށް ބަދަލުކޮށްގެން އަޅުވަން…

އާ އަހަރުގެ ޝޯއަށް މީކާ ސިންގް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

08 months 4 weeks ago

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް އަލިމަސް ކާނިވަލްގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ 'ވެލްކަމް 2018' ޝޯގައި ލަވަތައް ހުށައަޅައިދިނުމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީކާ ސިންގް…

އާ އަހަރުގެ ޝޯގައި ބިޕާޝާއާއި ކަރަން ވެސް ބައިވެރިވޭ

09 months ago

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް އަލިމަސް ކާނިވަލްގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޯގައި ބައިވެރިވާން ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ބިޕާޝާ ބާސޫއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ކަރަން…

އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރިޔާންކާގެ ފޭނެއް، މިހާރު ރައްޓެއްސެއް؟؟ ސުނީތާއަށް ސާބަސް ދޭވަރުވޭ!

09 months ago

ބޮލީވުޑް އާއި ހޮލީވުޑް ގައި ވެސް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްރާގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭނަކީ ކާކުތޯ ސުވާލު ކޮށްފިނަމަ، އެންމެންގެ ދޫތަކަށް ވެސް…

"ޑޯން 3" އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ދުވަހެއް އަންނަ އަހަރު އެނގޭނެ- ޕްރޮޑިއުސަރ

09 months ago

ބޮލީވުޑް ގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ޑޯން" އަދި "ޑޯން 2" ގެ ކާމިޔާބަށްފަހު ގިނަ ބެލުންތެރިން އެންމެ އިންތިޒާރު…

ސަލްމާންގެ ''ބީވީ ނަމްބަރު 1'' ރީމޭކްގައި ވެސް ވަރުން

09 months ago

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ 'ބީވީ ނަމްބަރު 1' ގެ ރީމޭކް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރުން ދާވަންއަށް ލިބެއްޖެއެވެ.

ވަރުން ދާވަންގެ ބައްޕަ، ޑޭވިޑް ދާވަން…

"އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މަރުވަނީ..."

09 months ago

ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފިރިހެނަކަށް، އެއް ދުވަހު 1000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ލިބުނެވެ. އެއީ އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރި އެންމެންނަށް އެދުވަހު ދިން އެއްޗެކެވެ.…

ކަމަނަ (އަށްވަނަ ބައި)

09 months ago

(އަށް ވަނަ ބައި ގެނެސްދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވުމުން، ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. އިން-ޝާ ﷲ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަން ރަނގަޅުކޮށް،…

"މިތުރު" އިން ތަޢާރަފްވެ ފިލްމީ ދާއިރާއާއި ރިޝްމީ ގުޅުނީއެދާއިރާއަށް ތަފާތެއް ގެންނަން، އެކަން ހާސިލްވެސް ކޮށްފި

09 months, 1 week ago

އައިޝަތު ރިޝްމީ އޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކުކަމެއް ނޭނގޭނެ މީހަކު މިހާރު ހަމަޔަގީނުން ވެސް މަދުވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުޅި ދެކުނު އޭޝިއާގައި ވެސް ވަނީ އޭނާގެ…

ކޮޕީ ފިލްމެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ހޮވުނީ "ވާށޭ މަށާ އެކީ"

09 months, 1 week ago

"ދިވެހި ފިލްމު އެވާރޑްސް 8" ގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު އާންމު ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، ގިނަ ތަރިންނާއި ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ބައެއް ނޮމިނޭޝަންތަކަށް ވަރަށް…

މިފަހަރުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް މުސްޠަފާ ޙުސެެއިން އަށާއި އަސްލަމް ރަޝީދު އަށް

09 months, 1 week ago

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު އެއް އެވާރޑް ކަމުގައިވާ "ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް" މިއަހަރު ދެ ބޭފުޅަކު ހާސިލް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިފިލްމު…

މިފަހަރު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސްވީ މަޖޫގެ އަހަރަށް، ކާމިޔާބުކަމާއިއެކީ ފަސް އެވާރޑް އުފުލާލި

09 months, 1 week ago

ދިރާގު ޕްރެޒެންޓްސް "ދިވެހި ފިލްމު އެވާރޑްސް 8" ރޭ ނިމިގެން ދިޔައިރު، އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފަންނާނު ކަމުގައިވެފައި މިވަނީ ކުޅަދާނަ ބަޠަލާ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އެވެ.…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›