ކުޅިވަރު

އޭޝިއަން ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ބޫޓާނުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލައިލަން ބޭނުންތަ؟

01 yr 8 months ago

މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށްކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓްރާމް ކޮށްގެން އޭޝިޔަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ…

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާރ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ.

01 yr 8 months ago

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާރ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ އިރު، މި އަހަރު ވަނީ 17 ސްކޫލަކުން 33 ޓީމު ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސޮކަރ ވެޓަރެންސާއި…

ސޮކަރ ސްޓްރީޓް: ތިންމެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެން، މޮޅުވީ ނޯނާއެކަނި

01 yr 8 months ago

ދިފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ "އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ2017" ގެ މިރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ޗެލެންޖާސްއާއި…

ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް 3 ޤައުމަކުން އެދިއްޖެ

01 yr 8 months ago

ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް 3 ޤައުމަކުން އެދި، ދަޢުވަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕް މިމަހު 24ގައި ފަށަނީ - މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 110 ޓީމު

01 yr 8 months ago

ހައުސިންގ ޑިވްލަޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިންޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ "އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕް" މި މަހުގެ 24 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާނެކަމަށް އެޗްޑީސީ…

ޓީޓީ ކުޅުމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

01 yr 8 months ago

ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ކުޅުމަށް ކުޑަކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޭޕްޕެއް ފަށައިފިއެވެ.

"ޕްލޭ ލާން އެން ފަން"ގެ ނަމުގައި މިއަދު މެންދުރު 13:00 ން 18:00އަށް ކުރިއަށް…

ފީފާ ވަރލްޑް ރޭންކިންގ ގައި ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް. ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ 140 ވަނައިގަ

01 yr 8 months ago

ފީފާ ވަރލްޑް ރޭންކިންގގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ފަސް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއްރާއްޖެއަށް ލިބުނު އިރު، ރާއްޖޭގެ…

ވަންޑޭ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީމްތައް ދަތުރުކޮށްފި

01 yr 8 months ago

އެމްސީޔޫއާއި ހިތަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ގުޅިގެން މިއަދު ފެށި ވިމެންސް ވަންޑޭ ކަޕް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޓީމްތައް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.

ހަތަރު ޓީމް ވާދަކުރާ…

ވަންޑޭ ފުޓުސަލް ކަޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފި

01 yr 8 months ago

މެދުވަލު ސިޓީ ޔުނައިޓެޑް (އެމްސީޔޫ) އާއި، ސ.ހިތަދޫ ޔޫތުސެންޓަރ ގުޅިގެން ބާއްވާ ވިމެންސް ވަންޑޭ ފުޓުސަލް ކަޕު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

ތޭވީސް…

އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރކަޕް މިރޭ ފަށަނީ

01 yr 8 months ago

ދިފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރކަޕް 2017” މިރޭ ފަށާނައެވެ.

މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިރޭ 8:00 ގައި…

މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ހއ. އަތޮޅަށް ފުރަނީ

01 yr 8 months ago

މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހއ. އަތޮޅަށް މާދަމާ ފުރާނެ ކަމަށް އެ ކުލަބުން ބުނެފިއެވެ.

ނިއު އިން ބުނީ ހއ. ކެލައަށް…

ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާ، ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

01 yr 8 months ago

ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާ، ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން…

އިންޓަރ އޮފީސް ދެވަނަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބާރަ ޓީމު

01 yr 8 months ago

އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 12 ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން 8 ޓީމާއި ފިރިހެން 4 ޓީމް ހިމެނޭ ކަމަށް…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ކުޅޭ މިނިވަން ފަންސާސް ވޮލީ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

03 yrs ago

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ކުޅޭ މިނިވަން ފަންސާސް ވޮލީ މުބާރާތް މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.…

ދިވެހި ކޮންޓެންޖެންޓް ރީ ޔޫނިއަން އަށް ހިނގައްޖެ

03 yrs 2 months ago

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް ރީޔުނިއަން އަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މިފަހަރު ރާއްޖެއިން ގޮސްފައިވަނީ…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›