އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރެޑްވޭވުން ނިޔުޒީލަންޑުގެ މަޝްހޫރު މަޖާން ބްރޭންޑުގެ ހިކިކިރުގެ އާ ޝިޕްމަންޓެއް އެތެރެކޮށް ހެޔޮއަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފި

ރެޑްވޭވުން ނިޔުޒީލަންޑުގެ މަޝްހޫރު މަޖާން ބްރޭންޑުގެ ހިކިކިރުގެ އާ ޝިޕްމަންޓެއް އެތެރެކޮށް ހެޔޮއަގުގަ ވިއްކަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ނިޔުޒީލަންޑުގެ މަޝްހޫރު މަޖާން ބްރޭންޑުގެ ހިކިކިރުގެ އައުޝިޕްމަންޓެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބާޒާރަށެ ނެރެ ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. 

800 ގްރާމްގެ ޕެކެޓެއް އެންމެ 90 ރުފިޔާއަށް، 1800 ގްރާމްގެ ޕެކެޓެއް 199 ރުފިޔާއަށް އަދި 2.25 ކިލޯގެ ޕެކެޓެއް 255 ރުފިޔާއަށް ރީޓޭލްކުރާ މި ހިކިރަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ލިބެންހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ލިބެންހުރި ހިކިކިރެވެ. 

ރެޑްވޭވުން ބުނީ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބި ހީވެސް ނުކުރާހައި އަވަހަށް ވިކި ހުސްވިކަމަށެވެ. "މިފަހަރުގެ ޝިޕްމަންޓް ލިބުނު އަގުވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑު. ނަމަވެސް ކުރިން ވިއްކި އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ކުރިއާއި އެއް އަގުގަ މިވިއްކަނީ. ކަސްޓަމަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ކުރިންވެސް ލިބުނީމަ ހީވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށް ހުސްވީ. މިހާރުވެސް ވަރަށް ބާރަށް ވިކެމުންދަނީ." 

ރެޑްވޭވްގެ އެޖެންޓުންނަށާއި ހޯލްސޭލްކޮށް ކޭސް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޑިސްކައުންޓެއްވެސް ދެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް