އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކެންސަރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފާޠިމަތު ސަޢީދުއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ކެންސަރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފާޠިމަތު ސަޢީދުއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 14 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުގެ އަނބިމީހާ ފާޠިމަތު ސަޢީދު (46 އަހަރު) އަކީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ބޭސްފަރުކުރާތާ 2 އަހަރުވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ. މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ޝިފާވެސް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ލިބެން ނެތުމުން ކޮންމެ 2 މަހަކުން ފަރުވާ ހޯދަން އިންޑިއާއަށްދާން ޖެހެއެވެ. މިއަހަރުވެސް މިހާރު 2 ފަހަރަށް ވަނީ އިންޑިއާއަށް ދެވިފައެވެ. މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަންނަނީ 3 ވަނަ ފަހަރަށް ދިއުމަށެވެ. 

އާސަންދައިން ލިބޭ އެހީގެ އިތުރުން އަމިއްލައަތުންވެސް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭތީ މާލީ ގޮތުން ޢާއިލާއަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެބޭފުޅަކަށް ވެދެއްވެން އޮތް މިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. 

- ޢަލީ އަޙްމަދު (ފޯން: 7832284) (ފިރިމީހާ)

އެހީދެއްވަން (ރުފިޔާ އެކައުންޓް): 7701122507101

އެހީދެއްވަން (ޑޮލަރު އެކައުންޓް): 7730000439530

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް