އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޯޓު ސަރަހައްދުގަ ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގެ ދަށުގައި ފިލާއޮތް ކުޑަ މިނިކާވަގެއް އަތުލައިގެންފި

ކޯޓު ސަރަހައްދުގަ ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގެ ދަށުގައި ފިލާއޮތް ކުޑަ މިނިކާވަގެއް އަތުލައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ޝިމްލާގެ މައި ކޯޓު ކައިރީގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގެ ދަށުގައި ފިލައި އޮތް ކުޑަ މިނިކާވަގެއް އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މިނިކާވަގު ފެނުމުން ޢާންމުން ފުރަތަމަ އެންގީ ފުލުހުންނަށެވެ. ފުލުހުން އެތަނަށް ގޮސް ބެލުމަށްފަހު ޖަންގަލި ބަލަހައްޓާ ސިފައިންނަށް އެންގުމުން މިނިކާވަގު އަތުލައިގަތީ ދާޖަހައިގެންނެވެ. ޖަންގަލި ބަލަހައްޓާ ސިފައިން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވަރަށް ހަގު މިނިކާވަގެއް ކަމަށާއި އެތަނަށް އާދެވިފައި އެވަނީ މަގު އޮޅިގެން ކަމަށެވެ.

މިނިކާވަގު ފަދަ ބައެއް ޖަނަވާރުތައް އިންޑިއާގައި ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
48%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު