އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސްކޫލަށް ދާން ޖަންގަލީގެ މަގުތަކުގަ ފިރުކިފަ އާއި 2 އަތްމަތީގަ އެކޮޅުކޮޅުން ހިނގައި 6 ކިލޯމީޓަރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދާ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް!

ސްކޫލަށް ދާން ޖަންގަލީގެ މަގުތަކުގަ ފިރުކިފަ އާއި 2 އަތްމަތީގަ އެކޮޅުކޮޅުން ހިނގައި 6 ކިލޯމީޓަރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދާ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ ޢަބްދުލް މުޚްލިސް ހޯލިކަކީ ނުހިނގޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބިންމަތީގައި ފިރުކެމުންނާއި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެކޮޅުކޮޅުން އޮވެ ޖަންގަލި ތެރޭގައި ހިލަތަކާއި ފާލަން ފަދަ ތަންތަން ހުރްސްކޮށް 6 ކިލޯ މީޓަރަށް ދެއެވެ. 

އޭނާގެ މަންމަ ބުނީ ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންދާނެ ސައިކަލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްސީއަށް ދޭނެ ފައިސާ ނެތް ކަމަށެވެ. އަވި ދިނަސް ވާރޭ ވެހުނަސް ދަރިފުޅު ދާހިތުން ސްކޫލަށް ދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ދެކޮޅު ނުހަދާ ކަމަށެވެ.  

އަލްޖަޒީރާ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވާލައްވާށެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
17%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް