އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަދަދަށް އެދި ގޮވާތީ ދިޔުމުން އެދުނީ އިސްލާމްދީނަށް ވައްދައި ދިނުމަށް، ނިޔާވީ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ކިޔުމަށްފަހު!

މަދަދަށް އެދި ގޮވާތީ ދިޔުމުން އެދުނީ އިސްލާމްދީނަށް ވައްދައި ދިނުމަށް، ނިޔާވީ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ކިޔުމަށްފަހު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯ އެކެވެ. ފެންނަނީ އުމުރުން ވަރަށް ދުވަސްވެފައިވާ އަންހެނަކު ޝަހާދަތް ކިޔާ މަންޒަރެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބުން ގޮތުގައި، ލަންޑަން ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް އެއަންހެން މީހާ، މަދަދަށް އެދި ވަރަށް ބާރަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ. 

އެއަޑަށް މުސްލިމު ފިރިހެނަކު އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިޔުމުން، އެއަންހެން މީހާ އެދުނީ އޭނާ އިސްލާމްދީނަށް ވައްދައި ދިނުމަށެވެ. 

"އަހަރެން އިސްލާމްދީނަށް ވައްދައިދޭން އެހީތެރިވެދީ ފާނަންތަ" އަންހެން މީހާ ބުންޏެވެ. 

އޭނާ ނިޔާވީ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ކިޔައި އިސްލާމްވި ފަހުންނެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ