އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް ރޯދަ ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެތީ ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އާދޭސްކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް ރޯދަ ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެތީ ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އާދޭސްކުރަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް މިއަހަރުވެސް ރޯދަ ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ރޯދަ ހިފުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އާދޭސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.  

މުސްލިމުން ބުނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގެންދަނީ އެމީހުން ރޯދަ ހިފުމަށް ހުރަސް އަޅަމުން ކަމަށެވެ. މިދިއަ އަހަރުވެސް ރޯދައަށް ތިބެ، ނުކައިފިނަމަ އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ނަމުގައި މަރުކަޒުތަކަށް ގެންގޮސް އެމީހުންނަށް ކާންދީ އަދި ބަނގުރާ ވެސް ބޯން މަޖުބޫރު ކުރުވާ ކަމަށެވެ. 

ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނީ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ބެލެވޭއިރު މިހާރު ބާކީ އޮތީ މަހެއްހައި ދުވަހަށްވުރެވެސް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްކަން ފާހަގަކޮށް ރޯދަ ހިފުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ޗައިނާގެ މުސްލިމުން ގެންދަނީ އާދޭސްކުރަމުންނެވެ.  

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް