އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޔަހޫދީ ސިފައިން ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތެއްގެ ގައިމަތިން ވެހިކަލް ދުއްވުމުންވެސް ހިތްވަރާއިއެކު ތެދުވެ ދުއްވައިގަންނަ ވީޑީއޯއެއް!

ޔަހޫދީ ސިފައިން ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތެއްގެ ގައިމަތިން ވެހިކަލް ދުއްވުމުންވެސް ހިތްވަރާއިއެކު ތެދުވެ ދުއްވައިގަންނަ ވީޑީއޯއެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ޔަހޫދީ ސިފައިން އެމީހުންގެ ބިޔަ ވެހިކަލްގެ ދަށުލައި ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތެއްގެ ގައިމަތިން ވެހިކަލް ދުއްވުމުންވެސް ހިތްވަރާއިއެކު ތެދުވެ ދުއްވައިގަންނަ މަންޒަރެވެ. 

އަނިޔާވެރިވުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެންދަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި އެތައް ޖަރީމާތަކެއް އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިންގަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އުފާވެރިކަމަކީ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނައިސް ހުސްއަތާ ނުކުމެ ކުރިމަތިލަމުން ގެންދާ ކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް