އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކަދުރުބަހާ ތުއްތު ކުއްޖާ! ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!

ކަދުރުބަހާ ތުއްތު ކުއްޖާ! ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ރޯދަ ވީއްލަން ކަދުރު އޮށެއް ނަމަވެސް ދިއްކޮށްލުމުގެ މަހެވެ. ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުން ފެންނަ ތުއްތު ކުއްޖާ ތަބަކަކަށް ކަދުރު އަޅައިގެން ބަހާތަން ފެނުމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެއްޗެއް ވިސްނޭނެ ނަމައެވެ. ޞަދަޤާތް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެވޭނެ ނަމައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


53%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
23%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް