އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްލި ޚަބަރު: އެމެރިކާގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެއް ފަހަރާ 5 ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފި!

ކުއްލި ޚަބަރު: އެމެރިކާގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެއް ފަހަރާ 5 ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

އުތުރު އިރާޤުގައި ހުރި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށާއި ބަޣްދާދުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް އަމާޒުކޮށް އެއް ވަގުތެއްގައި 5 ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 3 ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ވައިގެ މަރުކަޒަށެވެ. އެމްބަސީއަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވަނީ 2 ހަމަލާއެވެ.  

ހަމަލާތަކާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލުތަކެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އިރާޤުގެ ގްރީން ޒޯނަށް 2 ހަމަލާ އަރާފައިވާކަން މިހާރުވަނީ ޔަޤީންކުރެވިފައެވެ. 

މީގެ 6 ގަޑިއިރުކުރިން އިރާނުގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލަކު ވަނީ "އިޒްރޭލް އޮތީ އަތްފޯރާފަށުގައި" ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް