އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންޑަންގެ ކެނަރީ ވޯފްގަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަންގީގެ އަޑުން ގުގުމާލައިފި! އަލްޙަމްދުލިﷲ

ލަންޑަންގެ ކެނަރީ ވޯފްގަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަންގީގެ އަޑުން ގުގުމާލައިފި! އަލްޙަމްދުލިﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގެ ކެނަރީ ވޯފްގަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަންގީގެ އަޑުން ގުގުމާލައިފެއެވެ. މާތް ﷲ، އެކަލާނގެ ދީނަށް މި މަތިވެރި ނަޞްރު މިންވަރުކުރެއްވެވީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

ކެނެރީ ވޯފްއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ނުވަތަ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މާލީ ޑިސްޓްރިކްޓެވެ. 

Canary Wharf is the secondary central business district of London on the Isle of Dogs. Along with the City of London, it is one of the main financial centres of the United Kingdom and the world, containing many of their tallest buildings, including the third-tallest in the UK, One Canada Square. 

ވީމާ މިއަދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ދީން ތަކުގެ މީހުންނަށްވެސް، ތިމަންނަ މެންނަށް މާލީ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވާން އޮތީ ﷲ ދެއްވެވުމުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ކަމަށްވެދާނެއެވެ! ކޮރޯނާ ވައިރަސް މިމިދިއަ ަހަރު ފަހުކޮޅު ޗައިނާއިން ފެނުނު ނަމަވެސް ދުނިޔެތެރޭގައި އެނބުރިގަތީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ ހައި ތަނުގައެވެ. ކެކިގަތީ މާރިޗް އެޕްރިލްގައެވެ. 

އެއިރުން ފެށިގެން ގިނަ ބައަކަށް ކަންކަން ވިސްނި މާތް ﷲ ގެ މަގަށް އެނބުރި އަދި ވާގިވެރިވުމުގެ ތަފާތު ކަންކަން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި 528 އަހަރު ފަހުން ސްޕޭނުގެ ސިޓީއެއްގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަންގިގޮވުން ހިމެނެއެވެ. 

ބަންގީގެ އަޑު އައްސަވައި މަންޒަރު ބައްލަވާ ލައްވާ (ވީޑިއޯ)!:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
4%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް