އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު އަމީތާބް ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފި!

ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު އަމީތާބް ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ފިލްމްއިންޑަސްޓްރީ، ބޮލީވުޑުގެ ރަސްގެފާނު އަމީތާބް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. 

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އެކަން ހާމަކުރަމުން އަމިތާބް ބުނެފައިވަނީ ޢާއިލާގެ އެންމެން ވެސް ޓެސްޓްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ފާއިއތުވި 10 ދުވަހު އޭނާ އާއި ބައްދަލުވި އެންމެން ވެސް ޓެސްޓްކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ ރޭ 10 ޖެހިއިރު ކަމަށާއި ގެންދެވުނީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން ކަމަށެވެ. 

މިޚަބަރު ޢާންމުވުމުން އަމިތާބްގެ އެތައް ިމލިއަން ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާކުރަމުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު