އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަންމައަކު އޭނާގެ 5 ދަރިން މަރާލާފަ އޮތްތަން ފެނުމުން ފުލުހުން ގެއިން ނުކުތީ ރޮމުން!

މަންމައަކު އޭނާގެ 5 ދަރިން މަރާލާފަ އޮތްތަން ފެނުމުން ފުލުހުން ގެއިން ނުކުތީ ރޮމުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ފުލުހުންނަށް ކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް ފުލުހުން ވަދެބެލިއިރު ދޮޅު އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ފަސްދަރިން އެކުގައި މަރާލާފައި ތިބިތަން ފެނުމުން ފުލުހުން އެގެއިން ނުކުތީ ރޮމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ 5 ކުދިންވެސް މަރާލާފައިވަނީ ނޭވޭހާސްކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކުރިކަމަށް ބެލެވެނީ މަންމަ ކަމަށެވެ. މަންމަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް ފުލުހުންނަށް އެނގުނީ 5 ދަރިން މަރާލުމަށްފަހު 6 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލިކަމެވެ. 

އެއިގެ ފަހުން އެނގުނީ ރޭލަކަށް އަރައިގެން މަންމަ އެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ރޭލުގައި ދަތުރުކޮށް ޑުސެލްޑޯފް ރޭލްވޭ ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް ރޭލުދަށުވެ އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަސައްކަތްކުރިކަމެވެ. 

މިދިއަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަން ވިލާތުގައި ހިނގި މިހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން މަންމައަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދާތީ ފުލުހުންނަށް އަދިވަނީ ސުވާލު ނުކުރެވިފައެވެ. ގެންދިއަ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
34%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް