އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އާއަހަރުގެ ހަދިޔާއަކަށް މުސްލިމް ޑޮކްޓަރަކު ކެންސަރުބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދި ގިނަބައެއްގެ ބިލްތައް މާފުކޮށްފި

އާއަހަރުގެ ހަދިޔާއަކަށް މުސްލިމް ޑޮކްޓަރަކު ކެންސަރުބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދި ގިނަބައެއްގެ ބިލްތައް މާފުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

އާއަހަރުގެ ހަދިޔާއަކަށް މުސްލިމް ޑޮކްޓަރަކު ކެންސަރުބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދި ގިނަބައެއްގެ ބިލްތައް މާފުކޮށްފިއެވެ. 

އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޢުމަރު އާތިޤް، އޭނާގެ ކްލިނިކުން ފަރުވާ ހޯދި ބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން ބިލްތައް ނުދެއްކި ހުރި މީހުންނަށް ފޮނުވި މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ އައުއަހަރަށް ދިން ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރު މާފުކުރި ބިލްތަކުގެ އަދަދަކީ 650،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. ބިލްތައް ނުދެއްކިހުރީ ކޮވިޑްގެ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން މީހުންނަށް ފައިށާ ނުލިބުމުންނާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައްވެސް ބަނގުރޫޓުވުމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
41%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް