އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މެލެޝިޔާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާން ކޮށްފި

މެލެޝިޔާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާން ކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

މުޅި މެލެޝިޔާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާން ކޮށްފިއެވެ.

މެލެޝިޔާގެ ރަސްގެފާނު އައްސުލްތާން އަބްދުﷲ ރިއާޔަތުއްދީން އަލް-މުސްތަފާ ބިﷲ ޝާހް، މުޅި ގައުމުގައި ގައުމީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާން ކުރެއްވީ އެޤައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭން ފެށުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މެލޭޝިޔާގެ ރަސްގެފާނު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު އިޢްލާން ކުރެއްވީ، މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީންއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައި، ބަލީގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ރަސްގެފާނުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގައި ކޮވިޑްބަލީގެ ހާލަތު ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކޮންމެހެން އިޢްލާން ކުރަން ޖެހުމުން އެކަން ކުރެއްވީ ކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓްމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުވަތަ، ބަލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ ރަސްގެފާނު އިތުރު ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ރަސްގެފާނުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ