އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު 2 މެޗް ކޭވައިއާރުސީ އާ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

2021-12-04 15:55:54

ޚަބަރު

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ކުޅުދުއްފުށި ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ކޭވައިއާރުސީ) އެވެ. 

Advertisement