އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޔަމަނުގެ އާބާދީއަކީ 30 މިލިއަން މީހުންނެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން މިރަމަޟާން މަހުވެސް ޔަމަނުގެ ސައުވީސް މިލިއަން ރައްޔިތުން (އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ) މީހުން ތިބީ އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާ ނުލާ ހައިހޫނުކަން ފ...

2021-04-23 23:48:12
ޚަބަރު

އަބަދުވެސް ފެންނަނީ އެމެރިކާގެ ކޮންމެވެސް ބައަކު ރާއްޖެއައިސް ދިވެހިންނަށް ޑިމޮކްރަސީ އާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ކިޔަވައިދޭން މަސައްކަތްކުރާތަނެވެ. ނަމަވެސް އެބާވަތުގެ އަނިޔާވެރި އަ...

Advertisement