ޚަބަރު

މަރުވި ޤައިދީ މީގެ ދެދުވަސްކުރިން ފާޚާނާތެރެއަށް ވެއްޓިއޮވެ ﷲ އަކްބަރު ގޮވި

011 months 2 weeks ago

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ނިޔާވެފައިވާ ޤައިދީ އިއްޔެގެ ކުރީ ދުވަހު ޖަލުގައި އޭނާ ހުންނަ ގޮޅީގެ ފާޚާނާ ތެރެއަށް ވެއްޓިއޮވެ ﷲ އަކްބަރު ގޮވިކަމަށް މައުލޫމާތު…

ރޯދަ ނުހިފާ ގިނަ ބައަކު އުޅޭ ރަށުގެ މައުލުމާތު ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ދެއްވައިފި

01 yr 3 months ago

ރަށުގެ ރައްޔިތުން 70 އިންސައްތަ މީހުން ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ނުހިފައި އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ރަށުގެ މައުލޫމާތު ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް…

ޕީޖީ ބިޝާމް، އަނިލް، އާޒިމާ ޝުކޫރަކީވެސް ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިން - ތަޙްޤީޤް ލިސްޓުން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ!

01 day 14 hours ago

ޚިޔާނާތްތެރިވިކަމަށްވަނީ ހަމައެކަނި ފައިސާ އާއި މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމަކުން ނޫނެވެ. ނުވަތަ ފައިސާ އާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކުން ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި…

ދަންވަރު ގަޑީގައި ހޭލެވުމުން ބައެއްފަހަރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެނީ ކީއްވެކަން އިނގޭތަ؟

01 yr 7 months agoދަންވަރު ގަޑީގައި ހޭލެވުމުން ބައެއްފަހަރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވި އޮތުމަކީ އާއްމުކޮށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

ނިދީގައި އޮވެ…

މީހެއްގެ މުޅި ސިކުނޑިއަށް ފެތުރިފަ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޓިޔުމަރެއް އޭޑީކޭ އިން ނަގައިފި

01 yr 10 months ago

މީހެއްގެ ސިކުނޑީގެ އެއްފަޅީގައި އުފެދި އަނެއްފަޅިއަށްވެސް ފެތުރިފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޓިޔުމަރެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުން ނަގައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު…

ބަނގުރަލާ ދުރުވުމަށް ވަޒީފާ ދޫކޮށް މިސްކިތަށް ހިޖުރަކުރި އަޒާންއަށް އަޖައިބެއް ފަދަ ރަން ދުނިޔެއެއް!

01 yr 9 months agoއަޒާން އަކީ އަބަދުވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދިރިއުޅެން ވިސްނަމުން އައި ޒުވާނެކެވެ. އަޒާންގެ މައިން ބަފައިން ވަނީ އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރު މަރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން…

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިމިވަނީ ކޯފާއެއް ކަމާއިމެދު ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ދަރުސުން ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

01 yr 3 months ago

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން މިއުޅޭ ހާލަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމަލުތައް މިހާރު ހުރި ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ޢާންމުވެގެންވާ ކޯފާއެއް ކަމާއިމެދު ފަޟީލަތުއްޝައިޚް…

އެންމެ މައްޗަށް ޓީބީ ޖެހުމުން ވެސް މަންމައަށް ވީ ވައުދު ހިފެހެއްޓި ސިތާރާ ރަނގަޅުވި ސަބަބާމެދު ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވޭ!

02 yrs ago

ފިރިމީހާގެ އަނިޔާތަކުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ޓީބީ ޖެހުމުން ވެސް މަންމަ ދެރަނުކުރަންވީ ވައުދު ހިފެހެއްޓި ސިތާރާގެ ބަލި ފަސޭހަވި ސަބަބާމެދު ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވެއެވެ.

ޒާހިލްގެ ސިކުނޑި އިއްޔެ މަސައްކަތްކުރި، ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން ބުނަނީ ކުރިއެރުމެއް ނުފެންނަކަމަށް

01 yr ago

ގޮތްނޭނގޭ ބައްޔެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އިންފެކްޓްވެ އެވޭން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ހދ. ނެއްލައިދޫ އަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޒާހިލް ގެ ސިކުނޑި އިއްޔެ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށާއި،…

ޓީޗަރެއްގެ ދާއިރާ ނިމުނު ހިތި ގޮތް!

09 months 3 weeks ago

މިއީ މީގެ ހަތް ވަރަކަށް އަހަރުކުރީގެ ވާހަކައެކެވެ. އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރި އާންޓީއެއް (ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއް)ގެ…

ހަފްތާ ބަންދުގަ ޕާޓީކުރުން ޢާންމުވެއްޖެ- ފިރިން ދުނިޔޭގަ ތިބެ އަނބިން ހުވަފަތްކޮށް ދަރިން ޔަޠީމްކުރުން ހުއްޓާލާ! މުފްތީ މެންކް

01 yr 8 months ago

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރެއާއިއެކު ޕާޓީ ބާއްވަން ދުނިޔެ އާދަކޮށްފި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފިރިން ދުނިޔޭގައި ތިއްބައި އަނބިން…

ގެއްލިގެން ދިޔައީ ކުޅަދާނަ ވޮލީ ކުޅުންތެރިއެއް، ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތްތެރިއެއް

21 month 3 weeks ago

ނާހިދާ ޙަސަން ދީދީ އޭ ބުނުމުން މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ ބައެއް މީހުންނަށް އޭނާއަކީ ކާކުކަން ނޭނގުން ކަމުގައި ވިޔަސް އެނަމަކީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ގއ. އަތޮޅުގެ މީހުންނަށް…

ސިއްރުފުށި ރިޒޯޓުގަަ ހެދިތަނެއްގަ ބުދު ބެހެއްޓުމުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަން ފަށައިފި

02 months ago

ފެއާމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށީގެ މޫދުގައި މޫދު އަޑި ފެންނަ ގޮތަށް ހެދި މިޔުޒިއަމެއް ފަދަ ތަނެއްގައި ބޮޑެތި ބުދު ބެހެއްޓުމުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން…

ހުޅުމާލެ ފެރީގައި ޤްރްއާން ކިޔަވައި ބަޤަރާ ސޫރަތާ އިތުރު 6 ސޫރަތް ހިތުދަސްކޮށްފި!

11 yr 9 months ago

ހުޅުމާލެ ފެރީން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ އައިސް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ހުޅުމާލެއަށްދާ އަންހެނަކު ފެރީގައި ލިބޭ ވަގުތު ޤްރްއާން ކިޔަވައި ބަޤަރާ ސޫރަތާއި އިތުރު…

އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބެހެއްޓިދާނެ އިސްލާމީ ގޮތްތަކެއް

01 yr 5 months ago


ގިނަ ފިރިން ބުނާ ގޮތުގައި، އެމީހުންނަށް އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ކަމަކީ އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމެވެ. އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބަހައްޓަން އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›