ދީން

ޙައްޖު ކޯޕޮރޭޝަނުގެ ދީނީ ޘަޤާފީ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން މިޞްރުގަ

02 yrs 5 months ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައްޖު ކޯޕޮރެޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ، ޘަޤަފީ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން މިހާރު ތިބީ މިޞުރުގައެވެ.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔާމީން…

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރާ ދީނެއް ނެތް؛ ޝައިޚް ސަލްމާން އަލްއޮއަދާ

02 yrs 4 months ago

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރާ އެއްވެސް ދީނެއް ނެތް ކަމަށް އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ކުރީ ސަފުގައި ހުންނެވި އައްޝައިޚް ސަލްމާން އަލްއުޢަދާ…

ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާތީ ކައިވެނި ރޫޅައިލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ

02 yrs 4 months ago

ފިރިމީހާ 5 ވަގުތު ނަމާދު ނުކުރާތީ ކައިވެނި ރޫޅާލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެއެވެ.

ސަޢުދީ އަންހެނަކު ބުނީ ފަރުޟު 5 ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން…

އަލްޢަޞްރު އިން ނަމާދާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

02 yrs 3 months ago

އަލްޢަޞްރު އިން ނަމާދާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޖަމާއަތުން ބުނީ "ލޯތަކުގެ ފިނިކަން" މިނަމުގައި މިމަހުގެ 27 އަދި 28 ވަނަ ދުވަހު…

މިޔުޒިކް ހުއްދަ ކަމަށާ ޙަރާމީ ލަވަކިޔުން ކަމަށް ބުނި އިމާމުގެ ފަހަތުން ގިނަ ބައަކު ދުވަން ފަށައިފި

02 yrs 3 months agoމިޔުޒިކް ހުއްދަ ކަމަށާއި ހަރާމް ކުރައްވަވާފައިވަނީ ލަވަކިޔުން ކަމަށް މަދީނާގެ ޤުބާ މިސްކިތުގެ އިމާމަކު ބުނުމުން ގިނަ ބަައަކު އިމާމުގެ ފަހަތުން ދުވަން ފަށައިފިއެވެ.…

ރަމަޟާން މަހަކީ އަނބިންނަށް މެނޫ ދީފައި އަަބަދު ބަދިގޭގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މަހެއް ނޫން: ޝައިޚް ސަމީރު

02 yrs 3 months ago

ރަމަޟާން މަސް އައުމުން މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަނީ އަނބިންނަށް އަދި އަންހެން ވެރިންނަށް ބަދިގޭގައި އުޅެންޖެހޭ ތަނެވެ. ބައެއް ގޭގޭގައި ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން…

ރަމަޟާންމަހަށް ކުރިމަތިލާންވާނީ ތައުބާވެ ހަސަދަވެރިކަމާ ރުޅިވެރިކަން ފިލުވާލައިގެން: ޝައިޚް ޢިއްޒުއްދީން

02 yrs 3 months ago

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާންވާނީ ކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކަށް ތައުބާވުމާއިއެކު ހިތުގައި ހުރިނަމަ ހުރި ހަސަދައާއި ރުޅިވެރިކަން ފިލުވައިލުމާއިއެކުގައި…

ރޯދަ ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނެ ސިގިރެޓް ބޯ މީހާ ކޯކްވެސް ބޮއިފާނެ: ޝައިޚް ސަމީރު

02 yrs 3 months ago

ރޯދަ ހިފާމީހަކު ރޯދައަށް ހުރެ ސިގެރެޓެއް ނުބޯނެ ކަމަށާއި ރޯދަ ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނެ ސިގިރެޓް ބޯ މީހާ ރޯދަ ނުގެއްލޭނެ ކަމަށްބުނެ ކޯކް ވެސް ބޮއިފާނެ އައްޝައިޚް އަހްމަދު…

އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި ޤާރީ ކޯހާއި އިމާމު ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

02 yrs 3 months ago

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް (ސީޑީއެސްއެސް) އިން ހިންގި ޤާރީ ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 އާއި އިމާމު ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ރޯދައެއް ހިފުމަކީ 70 އަހަރު ނަރަކައިން މިންޖު ކުރައްވާނެ ކަމެއް: އިމާމް

02 yrs 3 months ago

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު ރޯދައެއް ހިފުމަކީ 70 އަހަރު ދުވަހަށް އެމިހާ ނަރަކައިން މިންޖު ކުރައްވަވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިމާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދިއަރަބިޔާގެ…

ރޯދަ މަސް ކެއުމުގެ ޢީދަކަށް ހެދުމަކީ ރޯދައިގެ މަޤްޞަދު ގެއްލޭ ކަމެއް: އިމާމް

02 yrs 3 months ago

ރޯދަ މަސް ކެއުމުގެ ޢީދަކަށް ހެދުމަކީ ރޯދައިގެ މަޤްސަދު ގެއްލޭ ކަމެއް ކަމަށް އިމާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާޛްގެ ކުވައިތީ މިސްކިތުގައި އިއްޔެގެ ހުޠުބާ ވިދާޅުވަމުން…

މާދަމާ ރޭ ހަނދު އޮއްސޭނީ އިރު އޮއްސޭތާ 20 މިނިޓް ފަހުން

02 yrs 3 months ago

މާދަމާ ރޭ ހަނދު އޮއްސޭނީ އިރު އޮއްސޭތާ 20 މިނިޓް ފަހުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އުޑުމަތި ސާފުނަމަ ފަސޭހަކަމާއިއެކު ހަމަލޮލަށް ހަނދު ފެންނާނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ފަލަކީ…

އުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ ރޯދަ ދޫކުރަން އުޒުރެއް ނޫން

02 yrs 3 months ago

އުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކުރަން އޮތް އުޒުރެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ނަމަވެސް ރޯދަ ދޫކުރަންޖެހޭނީ ރޯދަ ހިފުމަށް ނުކުޅެދުމުން އެކަނި…

ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަ 1: ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ރޭ އަޅުކަން ކުރެވިދާނެ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

02 yrs 3 months ago

ރޭ ގަނޑުގެ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ރޭ އަޅުކަން ކުރެވިދާނެ ކަަމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ…

މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓާ ބައަކަށް ވުމަށް ޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ގޮވާލައްވައިފި

02 yrs 3 months ago

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިސްކިތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މަތިވެރި ޤަދަރު ދިނުމާއިއެކު މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓާ ބައަކަށް ވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›