ކުޅިވަރު

ހުސްފައިގާ 42 ކިލޯމީޓަރގެ ދިގު ރާސްތާ ދުވީ ބައްޕައަށްޓަކައި

01 yr 5 months ago

ހުސްފައިގާ 42 ކިލޯމީޓަރ ނުވަތަ ފުލް މެރަތަންއެއް ދުވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ބިމަށްއުފަން ދިވެހި ދަރިއެއް މިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕައަށްޓަކައި…

ކޯމާއެއްގައި ނުވަ ގަޑިއިރު އޮވެ ސަލާމަތްވި ޒުވާނެއްގެ ތަޖުރިބާ

06 months ago

"އެއީ މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއިރު އަހަރެންގެ އުމުރުންވާނީ 21 އަހަރެވެ. އަހަރުމެން އެއިރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ޝްރީ ލަންކާގައެވެ.

ޗުއްޓީ ދުވަސްކޮޅު ޖެހުމުން…

05 yrs 9 months ago

ބަށި ރާނީގެ މަޤާމް ޢާއިޝަތު ލުބްނާ ހޯދައިފި

011 months ago

ބަށި ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޤައުމީ ބަށި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ، ބަށި ރާނީގެ މަޤާމު ލ. ގަމު…

ފިނޭންސް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ބޭއްވި ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވޭލްޝާކް ޓީމް ހޯދައިފި

03 yrs ago

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ "ފިނޭންސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް" އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމިނިސްޓްރީގެ ނޭޝަނަލް…

އޮންދިގޯ ބަށި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

03 yrs ago

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޮންދިގޯ ބަށި މުބާރާތް 2015ގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެނގޮސްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ގައި ބައްދަލުކުރީ…

ފްރާންސްގައި ބޭއްވި މެރަތަންއެއް ދިވެހި އެތްލީޓަކު ފުރިހަމަކޮށްފި

01 yr 5 months ago

ފްރާންސްގައި ބޭއްވި މެރަތަންއެއް ދިވެހި އެތްލީޓެއް ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ ގަޑިން ގާތްގަޑަކަށް މިއަދު މެންދުރު 11:30 އެހާކަންހާ އިރު، ފްރާންސްގައި ބޭއްވި…

ޕްލާސްޓިކް ކުކުޅު ބިސް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބައުޅެޔޯ! ސަމާލުވެލައްވާ....!

01 yr 2 months ago

ދިވެހިންނަކީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުކުޅުބިސް ބޭނުންކުރާ ބައެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ހެނދުނު ނާސްތާގައެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ދުވެ ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި…

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

03 yrs, 1 month ago

ރީޔުނިއަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ރާއްޖެ ކުޅުނު 5 މެޗްގެ ތެރެއިން…

މެޔޯޓް އަތުން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

03 yrs, 1 month ago

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރޭ މެޔޯޓް އަތުން 3-1 އިން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔޫނިއަންގެ ސެއިންޓް-ބެނޮއިޓްގައި…

އއ.މަތިވެރި ފުޓްސެލް ދަނޑާއި ޔޫތް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

03 yrs ago

އއ.މަތިވެރި ފުޓްސެލް ދަނޑާއި ޔޫތް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މަތިވެރީ ޔޫތް ސެންޓަރު ހުޅުވައި ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި…

މިނިވަން 50 މިނީ އޮލިމްޕިކްސްގެ ބީޗް ވޮލީގެ ޓީމް އިވެންޓުން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ސީ.އޯ.ސީ އިން ހޯދައިފި

03 yrs ago

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ މިނިވަން ފަންސާސް މިނީ އޮލިމްޕިކްސްގެ ބީޗް ވޮލީގެ ޓީމް އިވެންޓުން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން…

ހަތް ޤައުމު ވާދަކުރާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ރީޔޫނިއަންގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

03 yrs, 1 month ago

ހަތް ޤައުމު ވާދަކުރާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ރީޔޫނިއަންގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ވާދަކުރާ މިގޭމްސްގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސެއިންޓް…

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ފުރަތަމަ ރަން މެޑެލް ސާއިދު ހޯދައިދީފި

03 yrs, 1 month ago

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އިއްޔެ ޙަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިއަ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ހަސަން ސާއިދު އެއްވަނަ ހޯދައި ގޭމްސްގެ ފުރަތަމަ ރަން މެޑެލް ރާއްޖެއަށް…

ނެޝަނަލް ވޮލީބޯލް ރެފްރީސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ނިމިއްޖެ

03 yrs ago

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމުގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް ްއާއި ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް…

 1 2 3 >  Last ›