ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

14 ދުވަސްވީ ކުއްޖަކު މަގުމަތީގައި ހުރި ކަރުދާސް ފޮށިގަނޑަކުން ފެނިއްޖެ

02 months ago

ވިހެއިތާ އެންމެ 14 ދުވަސްވީ އަންހެން ކުއްޖަކު މަގުމަތީގައި ހުރި ކަރުދާސްފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

ސައިކަލެއްގައި ދިއަ މީހަކަށް ފޮށިގަނޑުން ކުއްޖަކު…

އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވީޑިއޯއެއް: ޢީދު އުފާ ޙާޞިލުކުރަމުން ގެންދާއިރު ޔަހޫދީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި 5 އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައިވެސް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވާ!

02 months ago

ޢީދު އުފާ ޙާޞިލުކުރަމުން ގެންދާއިރު އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައިވެސް…

ވީޑިއޯ: ރޭ މިނާއަށް ވަރަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކުރި

02 months ago

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައި އެވަނީ ރޭ މިނާއަށް ވަރަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކުރަމުންދިއައިރު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ކޮޅެކެވެ.

މައްކާއަށް މިއަދު ވައިގަދަވެ ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ލައްވަން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވި!

02 months ago

މައްކާއަށް މިއަދު ވައިގަދަވެ ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ލައްވަން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. މިއީ އާންމު ގޮތެއްގައި މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރޭ މިނާއަށް އައި ވެލީގެ…

ވައިގަދަވުމުން ދަތިތަކާއިއެކުވެސް ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައި ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކޮށްފި

02 months ago

މައްކާގެ ގަވަރުނަރާއި އިމާމް ސުދައިސް އާއި ޝާހީ ޢާއިލާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެރިވަޑައިގެންނެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.…

ޙަރަމްފުޅު މުހިންމުވަނީ ބޭރުގައިލާ އުރަކޮޅުގެ އަގު ބޮޑުކަމާ އުރަކޮޅުގަ އުނގުޅާ އަތަރަކުން ނޫން

02 months ago

"މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވަނީ އެތަނަށް ސައުދީންކުރާ ހޭދައިގެ ބޮޑުކަމާއި، ބޭރުގައިލާ އުރަފުޅު ވިޔަން ބޭނުންކުރާ ސިލްކުގެ އަގުބޮޑުކަމުންނާއި އުރަކޮޅުގައިލާ…

އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވީޑީއޯއެއް: ބޮންއަޅާ ކުޑަކުދިން މެރުމުގައި ޔަހޫދީންނާ ސައުދީންގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

02 months ago

ޔަހޫދީން ބޮން އަޅައި ފަލަސްޠީނުގެ ކުދިން ޝަހީދުކުރަމުން ގެންދާއިރު ސައުދީން ބޮންއަޅައި ޔަމަނުގެ ކުދިން ޝަހީދުކުރަމުން ގެންދާއިރު ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ ގިނަ ބައަކު…

ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގުނަވަންތަކުން 5 މީހަކަށް ދިރުން ދީފި

02 months ago

ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގުނަވަންތަކުން 5 މީހަކަށް ދިރުން ދީފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޮލްކަޓާގެ އައިޕީޖީއެމްއީއާރު އިންސްޓިޓިޔުޓްގެ…

ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވުން އަވަސްކޮށްދިނުން އެދި ޓީވީ ޗެނެލްތައް މެދުވެރިކޮށް ރޮއި އާދޭސް ކުރިން: ސާޖީ ޗެރިއަން

02 months ago

ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާ ކުރިމަތިވުމުން ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވުން އަވަސްކޮށްދިނުން އެދި ޓީވީ ޗެނެލްތައް މެދުވެރިކޮށް ރޮއި އާދޭސް…

އދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯފީ އަންނާނު މަރުވެއްޖެ

02 months ago

އދ. ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް، ކޯފީ އަންނާނު އުމުރުން 80 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އދ. ގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމު ކޯފީ އަންނާނު ފުރުއްވާފައިވަނީ…

ވަޒީފާއަށް ކުރި އިންޓަރވިޔުގަ ސަލާން ނުކުރުމުން އިންޓަރވިޔު ކުރުކޮށްލިކަމުގެ ބަދަލަކަށް 4،350 ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

02 months ago

ސްވިޑްންގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުން ކުރި އިންޓަރވިޔުގައި ސަލާން ނުކުރުމުން އިންޓަރވިޔު ކުރުކޮށްލިކަމުގެ ބަދަލަކަށް 4،350 ޑޮލަރު ދޭން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.…

މުސްލިމުންގެ ވެރިއަކަށް ކުފޫ ހަމަވަނީ އުރްދްޤާން!

02 months ago

މުސްލިމުންގެ ވެރިއަކަށް ކުފޫ ހަވަނީ ތުރުކީގެ ރައީސް އުރްދްޤާންކަމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

މުސްލިމުންގެ ގިނަ ބައަކު ބުނަނީ އެމީހުން…

2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ހަރަމްފުޅުގަ ހުކުރު ނަމާދުކުރި

02 months ago

2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރިއެވެ. އިމާމްވެ މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުކުރެއްވީ އިމާމް ސައުދު އަލްޝުރައިމް އެވެ. ޚުޠުބާގައި…

ކެރަލާއަށް ކުރާ ވިއްސާރައިގަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 164 އަށް، ކޮޗިން އެއާޕޯޓް 26 އާ ހަމައަށް ބަންދު

02 months ago

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 164އަށް އަރައިފިއެވެ. ކޮޗިން އެއާޕޯޓް މިހާރު ވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ބަންދުކުރިކަން…

ލެއަށް ކެންސަރު ޖެހިފަވާ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ފަރުވާކުރަން އެއްމާބަނޑު އަންހެން ދަރިފުޅު ވިއްކާލަން

02 months ago

ލެއަށް ކެންސަރު ޖެހިފަވާ އުމުރުން 4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ފަރުވާކުރަން އެކުއްޖާގެ އެއްމާބަނޑު އަންހެން ދަރިފުޅު ވިއްކާލަން "އުޅުމުން" މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެއެވެ.…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›