ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ތައިލަަންޑުން ފެނުނު މިނިމަސްކާ އަވަށް- ފުލުހުންވެސް ބަލަނީ މަސްކޮޅެއް ލިބޭތޯ!

01 yr 9 months ago

ތައިލަންޑުން މިނިމަސް ކާ އަވަށެއް ފެނުމުން ދުނިޔެ ވަނީ ސިހުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މިފަދަ ވާހަކަތައް އަޑު އިވުނު ނަމަވެސް މިހައި ތަނަށް ގިނަ ބައަކަށް އެކަން ޤަބޫލެއް…

ކީރިތި ޤްރްއާނުގަ ކޮޅުފައިން ޖެހި ރީތި އަންހެނާ- މަރުވީ ފުރޭތައެއްގެސިފައިގަ- މަހާނަވެސް ބަދަލުވީ ލޭގަނޑަކަށް!

11 yr, 1 month ago

ބެލެވޭ ގޮތުން މިއީ އިންޑޮނޭސިއާގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. ރީތި އަންހެނެކެވެ. ކައިވެނިކޮށް ދަރިއަކުވެސް ލިބިފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ ޙުރުމަތް…

ވީޑިއޯ: ކައު އިތުރު ރަސުލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ އިސްތަށިފުޅުން އެތިކޮޅެއް- މިހާރުވެސް ބޭރަށް ނެރެފިނަމަ ވިލާ ގަނޑެއް ހިޔާއަޅާ!

011 months 2 weeks ago

ދުބާއީގެ މިޔުޒިއަމެއްގައި ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ގެ އިސްތަށިފުޅުން އެތިކޮޅެއް ކަމަށް ބުނެވޭ އިސްތަށިފުޅުކޮޅެއް އެބައޮތެވެ.

ވީޑިއޯގައި ބުނާ ގޮތުން…

ނުބަލަން ގެއިން ނެރެލި މަންމައަށް 4 މަސްތެރޭ ގަނޑުވަރަކާ މިލިއަނަރުކަން!

01 yr 11 months ago

ސިމާނީ އަކީ އުމުރުން 17 އަހަރުގަ ކައިވެނިކުރި އަންހެނެކެވެ. އެހައި ހަގު އުމުރުގައި ސިމާނީ ކައިވެނިކުރީ އޭނާގެ މައިން ބަފައިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.…

ވީޑިއޯ: ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށްހިތި މީހަކު ވަގުތުން 8 އަތްލީ ބޮޑު ކަކުންޏަކަށް- ސުބްހާނަﷲ!

01 yr, 1 month ago

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ މުޞްހަފެއް ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބަނގުރާ ފުޅިއެކެވެ. އޭނާގެ ފައިންޖެހި ފުޅި ވެއްޓި މުޞްހަފަށް އެޅެއެވެ. އެވަގުތު ކަންބޮޑުވެ…

ބިކިނީ ހަޔާތުން ލިބުނީ 500،000 ފޮލޯވަރސް އާ ނަރަކަކަން އެނގުނީ ބޯފަޅައިގެންދާވަރަށް ރިއްސަންފެށީމަ! ކަރީމާ

01 yr 5 months ago

އަހަރެންނަކީ ކަރީމާއެވެ. އުމުރަކީ 22 އަހަރެވެ. އަހަރެން ނިޞްބަތްވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށެވެ. އެއީ ޤައުމެއް ނޫނެވެ. ބިރުވެރި ކިއްލާއެކެވެ. އަބަދު އުޅެންޖެހެނީ ބޮމުންނާއި…

ފަޅައި ގުނަވަންތައް ނަގާފައިވާ 700 ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުފެނުން- ކަންބޮޑުވާ އެކަކު ނެތީތަ؟

01 yr 2 months ago

ދާދިފަހުން ފޭސް ބުކްގައި ބައަކު ޢާންމުކުރި ފޮޓޯތަކަކީ ގުނަވަންތައް ނަގާފައިވާ 700 ކުދިންގެ ފޮޓޯއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެކި އުމުރުގެ ކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މެލޭސިޔާ-…

އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ސިނގިރޭޓް ބޯން ފެށި، މިހާރު އުމުރުން 24 އަހަރުގައި ހުރީ ކެންސަރު ޖެހިފަ

01 yr, 1 month ago

މެލޭޝިއާ ގެ މުޙައްމަދު ފާއިދް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރަން ފެށީ އެނާގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގައެވެ. ރައްޓެހިންނާއި އެކު ދުވާލަކު ފަސް ސިނގިރޭޓް ނުވަތަ ހަ ސިނގިރޭޓް…

އިސްތަންބޫލްގެ ގަވަރުނަރަކު ވަޅުލަން 30 ކައްވަޅު ކޮނުނުއިރުވެސް ކޮންމެ ކައްވަޅެއްގައި ދިރޭ ކަޅު ހަރަފައެއް!

51 yr, 1 month ago

ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާދިސާއަކީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން އަހްމަދު އަލްޤުސްރީގެ އަރިހުން އެނގިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އިސްތަންބޫލުގެ ގަވަރުނަރަކު ވަޅުލަން ކައްވަޅު…

ސްޕެއިންގެ ނައިޓްކްލަބެއްގަ ނަށަންހުރި އަންހެނެއްގެ ދެ އުރަމަތި "ވެއްޓިއްޖެ"

01 yr ago

ސްޕެއިންގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ނަށަންހުރި އަންހެނެއްގެ ދެ އުރަމަތި "ވެއްޓިއްޖެ"އެވެ.

ޚަބަރުގައިވާ ގޮތުން އެހާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ރޭގަނޑުގެ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.…

14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބަލިވެއިން 19 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

01 yr 6 months ago

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބަލިވެއިން 19 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު އެމެރިކާގެ އަލްބާމާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވީ…

އެކައުންޓުގަ 2 މިލިއަން ޑޮލަރު- ޖަމާކުރިި މީހަކު ނޭނގޭތީ ނުނަގަން ހުއްޓާ ދަރިއަކަށް ފަރުވާ ނުކުރެވި މަރު!- އިނާމަށް 4 މިލިއަން!

010 months, 1 week ago

އަޝްފާލް އަކީ ޔޫއޭއީގެ ހޮޓަލެއްގައި ވަރަށް އާދައިގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ދިއިރިއުޅެމުން އައި މީހެކެވެ. ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމުގައި ދެ ދަރިން ލިބިފައިވަނިކޮށް ފައަށް…

ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދޭތީކަމަށް ބުނެ ރޯދަ ނުހިފި އުޝާގެ 2 އުރަމަތި ނަގައިފި- ދެން ރޯދަ ނުހިފާ ހުންނާކަށް ނުޖެހޭނެ!

14 months ago

އުޝާ އަކީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުވީއިރު ކައިވެންޏަށް 7 އަހަރެވެ. 7 އަހަރުގެތެރޭގައި މާތް ﷲ ވަނީ…

އެކަނިވެރިމައެއްގެ ހުރި އެންމެ ދަރިފުޅު މަންމަގެ ކަރަށާ މެއަށް ވަޅި ހަރައިފި

11 yr 2 months ago

އެކަނިވެރި މައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު، އޭނާގެ މަންމަގެ މެއަށާއި ކަރަށް ވަޅި ހަރައިފިއެވެ.

ކޯޓުގައި 58 އަހަރުގެ މައި މީހާ ބުނީ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަމުންދާ…

ވީޑިއޯ: ހަރުފައެއްގެ ގޮތުގައި މަހާނައިން ނުކުމެ އެއޮތީ ޤަބުރުގެ އެއްބައިތަ؟ ހަރުފަ މަހާނައިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވުނީ ކީއްވެ؟

010 months ago

އައްޝައިޚް ޒާހިރު މުޙައްމަދު އަޕްލޯޑް ކުރައްވާފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ މަހާނައަކުން ބޭރަށް ނުކުމެ ފައި އޮތް ހަރުފައެއްގެ ބޮޑުބައެކެވެ. ބޯކޮޅު ވަނީ ވަޅުލެވިފައެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›