ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ސްޕެއިނުން އީރާން ބަލިކޮށް، ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ޕޯޗުގަލް އާހަމަކޮށްފި

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ރަޒަން އެރީނާގައި މިރޭ ކުޅުނު ވްރޫޕް ބީގެ މެޗު ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށް، ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ޕޯޗުގަލްއާ އަރާ ހަމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ޓީމުން މި…

ގްރޫޕް އޭއިން އުރުގުއޭ އާއި ރަޝިއާ ދެވަނަބުރަށް. މިސްރު އަދި ސައޫދީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

03 months, 1 week ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭ އިން އުރުގުއޭ އާއި ރަޝިއާ ދެވަނަބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އުރުގުއޭ ދެވަނަބުރަށް ދިޔައީ މިރޭ ކުޅުނު…

ރަޝިއާއިން ދެވަނަބުރުގެ އުއްމީދު އައު ކުރިއިރު، މިސްރު ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް..

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ގްރޫޕް އޭގައި ރަޝިއާ އާއި މިސްރު މިރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު ރަޝިއާ އިން އައު ކުރިއިރު، މިސްރު ހާސްކަމުގެ…

ކްޓީނިއޯގެ ގޯލުން ބްރެޒިލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ހިފަހައްޓައިފި.

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯލު 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކުޓީނިއޯ އެވެ.…

ފަހުހާފުގައި ސަރބިއާ ޖެހި ގޯލުން ކޮސްޓަރިކާ ރޮއްވާލައިފި

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު 5 ޖެހި އިރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ދަނިކޮށް ސަރބިއާއިން ޖެހި ގޯލާއެކު ކޮސްޓަރިކާ ރޮއްވާލައިފިއެވެ.

ޔުރާރީގެ ގޯލުން ޑެންމާކަށް ހިނިތުންވުން.

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ޕެރޫ އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފަހުހާފުގައި ޔުރާރީ ޖެހި ގޯލުން ޑެންމާކް ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި…

މޮރޮކޯ އާއި އީރާންގެ ކުރިމަތިލުން އީރާނަށް

03 months, 1 week ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މޮރޮކޯ އާއި އީރާން ބައްދަލުކުރި މެޗު އީރާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އުރުގުއޭއަށް މިސްރުގެ މައްޗަށް ހަނިމޮޅެއް

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ މިއަދު ހަވީރުކުޅުނު މެޗު އުރުގުއޭއިން ކާމިިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު އުރުގުއޭއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު…

ސައުދީގެ މައްޗަށް ރަޝިއާ އިން ކުރިހޯދާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

03 months, 1 week ago

ރަޝިއާގައި މިރޭ ފެށި ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމު ރަޝިއާއިން ސައުދީ އަރަބިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

މި…

ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ކާރިއަސްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް، އިނގިރޭސި ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ ބަލަމުން

04 months ago


މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި ލޮރިސް ކާރިއަސްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ…

ޖެހިޖެހިިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

04 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ނަޕޯލީގެ ކޯޗަކަށް އެންޗެލޮޓީ

04 months ago

ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި ކްލަބްތަކަށް ކޯޗުކަންކޮށްދީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކާލޯ އެންޗެލޮޓީ ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަޤާމަށް ހަވާލުވެއްޖެއެވެ.

ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމުގެ…

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަޤާމަށް އެމެރީ ހަމަޖައްސައިފި

04 months ago

މިދިޔަ 22 އަހަރު އާސެން ވެންގާ ފުރި އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސީ ސްޕެއިންގެ އުނާއީ އެމެރީއެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަޤާމަށް އެމެރީ ހަމަޖެއްސިކަން އާސެނަލްއިން…

މޮރާޓާއާއި ފެބްރެގަސް ނެތި ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

04 months, 1 week ago

އަންނަ ޖޫން މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ ފީފާ ވޯޅލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި…

އާޖެންޓީނާ ސްކޮޑްގައި އިޓަލީ ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި އިކާޑީއާއެއް ނެތް

04 months, 1 week ago

އަންނަ ޖޫން މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އާޖެންޓީނާ ޓީމުގެ 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ސްކޮޑް…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›