އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ސާފުޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މެޗްގައި ލަނޑުޖަހާނެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދިވެހި ޓީމަށް ލިބުނު ނަމަވެ...

2021-10-10 18:11:52
ޚަބަރު

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެސްއޯއާރުސީ އާއި ކުލަބް އައިއެސްޑީން ޖާގަހޯދައިފިއ...

Advertisement