އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ފުޓްބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯހެއް އައްޑޫސިޓީގައި އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމާ، ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައ...

2019-02-08 22:42:50
ޚަބަރު

8 ޓީމާއެކު ޓީ ޓުވެންޓީ ކްރިކެޓް ޕްރިމިއަރ ލީގު މި މަހުގެ 8 ގައި ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

 

Advertisement