އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޔޫރަޕްގެ ސަރުކާރުތަކުން މުސްލިމުން ދެކެ ބިރުގަންނަނީ ޔޫރަޕްގައި އިސްލާމް ދީން ބާރުމިނުގައި "ކުރިއަރަމުން އަންނާތީއެވެ. މުސްލިމުން ނިކަމެތިކޮށް ރުޅިގަދަކުރުވަން މަސައްކަތް...

2023-01-31 08:24:30
ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ދިން ޙަމަލާ މުފްތީ މެންކް ކުށްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ. 

މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ބާވަތެއް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށ...

Advertisement