އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އިންޑިއާގެ ޗައްތީސްގަޅުގެ ފުލުހުން މި ދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ ނިކަން އަވަދި ނެތިއެވެ. މިމީހުންނާ ލައިގެންފައި ވަނީ ބޮޑު ގައުމީ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ގެރި ގުއި ރައްކާކޮށްފައި ހ...

2021-06-23 22:39:20
ޚަބަރު

ޕޯޗުގީޒުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ފަތުރާން ފުރުސަތު ލިބުނު އަހަރަކީ، 1517 އެވެ. މިއީ ގޯވާއާއި މާލާބާރުގެ ކަނޑު ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޕޯޗުގީޒުން...

Advertisement