އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ރޮބަރޓް ބްރިނަން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ އާދައިގެ ރޮގާއެއްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެންނެވެ. ޓެސްޓްތަކުން ފެނުނީ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހި އެތެރެހަށީގެ ގު...

2019-06-18 15:36:35
ޚަބަރު

މިޞުރުގެ ހަމައެކަނި އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު މޫރްސީ އުމުރުން 67 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެފައިވާއިރު މޫރުސީގެ މަރަކީ ހަމަ ހުރެފައި ކުރިމަތިވި މަރެއް ކަމަށް ގިނަ ބައ...

Advertisement