އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯގެ އެންގުންތަކަށް ގޮނަޖަހަމުން އައި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނ...

2020-07-08 01:20:31
ޚަބަރު

ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވުމުން އެކަން ރަސްމީ ކަމަކަށް ހަދަން ދެކުދިން އެކުގައި ދިއައީ މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެކުގައި ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރީއެވެ. އެއަށްފަހު ޘަޤާފީ ގޮތުން ކުރަމުން އަން...

Advertisement