އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހައިތަނަށް މަރުވި މަރުވި އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް 6 ހަފްތާގެ ކުއްޖަކު ވެއްޖެއެވެ. މި ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ހ...

2020-04-03 00:24:46
ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ އައިޓީ ދަރިވަރު، ޝަންޒާ މުނީރު، ލޯފަން މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ފައިވާނެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

މިފައިވާނުގައި ހިނގާއިރު ކުރިމަތިން މަގު ބަނ...

Advertisement