އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ޣާޒާގެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވާ ޔޫސުފް ޤުރައިބު ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޛަކަށް ވައްޖެއެވެ. 

2019-04-25 21:41:17
ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދަތެއްގައި ރިއްސާތީ ފަރުވާ ހޯދަން ދިއަ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމަށްފަހު މަރާލައިފިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ 22 އަހަރުގެ އަސްމަތު ޖުނޭޖޯ މަރު...

Advertisement