އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް -

ފުލުހުންނަށް ކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން އެގެއަށް ފުލުހުން ވަދެބެލިއިރު ދޮޅު އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ފަސްދަރިން އެކުގައި މަރާލާފައި ތިބިތަން ފެނުމުން ފުލުހުން އެގެއިން ނުކުތީ ރޮމުންނެވެ.

ފުލު...

2020-09-07 03:00:20
ޚަބަރު

ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތންގެ ޙައްޤުތައް ލިބިގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސްއަޅަމުން ގެންދާ މުސްލިމުންގެ ޢަދުއްވު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ކެންޕޭނުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން އިޒްރޭލާއެކު ރ...

Advertisement